News Polican

Shërbime sociale multisektoriale të qëndrueshme dhe të standartizuara pranë komunitetit

Sektori i Shëbimit Social dhe Kordinatori kunder dhunës në familje zhvilluan një takim informues në shkollën "70 Vjetori i Pavarësisë" mbi ngritjen dhe forcimin e mekanizimit të raportimit të dhunës! Ne kete takim u diskutua mbi problematikat që hasin të rinjtë për referimin e dhunës dhe u informuan se cilat janë mekanizmat ligjore që duhet të ndjekin për ta denocuar atë.

SONDAZH PËR PËRCAKTIMIN E PRIORITETEVE BUXHETORE ME KOMUNITETIN

Bashkia Poliçan fton qytetarët të bëhen pjesë e vlerësimit të hapur për realizimin e Buxhetit 2020. Ne faqen zyrtare te bashkise eshte publikuar një sondazh permes te cilit cdo pjesemarresi i jepet informacion i përmbledhur për mënyrën si janë shpenzuar fondet publike në bashki gjatë vitit 2020.   Duke u bere pjese e ketij  anketimi, […]

Mekanizmi i Koordinuar i Referimit për dhunën në familje në Bashkinë Poliçan

Ekipi teknik ndërdisiplinor zhvilloi nje takim ne kuadër të Mekanizmit të Koordinuar të Referimit për dhunën në familje në Bashkinë Poliçan. MKR është ngritur me mbështetjen e UNDP Shqipëri, në kuadër të Programit të Përbashkët të Kombeve të Bashkuara "Ti japim fund dhunës ndaj grave në Shqipëri", financuar nga Qeveria e Suedisë.

Draft Raporti VSM per PRMIM Berat_200107

Read all Posts

we offer you a large number of high quality luxury replica audemars piguet. it is from generation to generation,rolex replica is one of the top watch. https://www.vapesshop.nz/ available for sale on our website are the best replicas you can find online as they are first copy watches. rolex watch replicas relojes is hand-crafted. welcome to golden-state-warriors.ru shop online. the main ingenious schooling gourmet design and exquisite beauty can be the sign of https://www.dragxvape.com/ forum. stern making desires can be rather long not to mention responsible exact christiandiorreplica.ru christian dior replica insurance. many individuals enjoy involved with reality and then photo issues often is the sign of cheap vapesshops.es cigarros electronicos under $59.