Bashkia Poliçan, Qendra Kulturore e Fëmijëve dhe Këndi i BE zhvilluan sot “Garën me Biçikleta për Fëmijë” me pjesëmarrjen e 55 fëmijëve të klasave të para, dyta, treta, katërta, pesta dhe të gjashta.
Qëlllimi i kësaj gare nuk ishte vetëm sportive por edhe për promovimin jetesës aktive dhe të shëndetshme