Shërbime sociale multisektoriale të qëndrueshme dhe të standartizuara pranë komunitetit

Sektori i Shëbimit Social dhe Kordinatori kunder dhunës në familje zhvilluan një takim informues në shkollën “70 Vjetori i Pavarësisë” mbi ngritjen dhe forcimin e mekanizimit të raportimit të dhunës! Ne kete takim u diskutua mbi problematikat që hasin të rinjtë për referimin e dhunës dhe u informuan se cilat janë mekanizmat ligjore që duhet të ndjekin për ta denocuar atë.

Rikualifikimi urban i qendrës së fshatit Mbrakull!

Bashkia Poliçan ka  përfunduar rikualifikimin urban të qendrës së fshatit Mbrakull.Krijimi i qendrave të fshatrave do të zhvillojë jetën komunitare.Qendra është pajisur me  ndriçimin e nevojshëm, me vende parkimi, stola  dhe

pemë të reja dekorative.Investime të tjera për qendrat e fshatrave na presin.