Qytetarë të Bashkisë Polican !

Në këtë direktori ju do te gjeni  formularë ose kërkesa të ndryshme të cilat ju udhëzojnë për dokumentacione të caktuara ne sektore te caktuara ose kerkesa/ankesa te kategorive te ndryshme  të Bashkisë Polican ku lehtesisht mund ti shkarkoni dhe ti ridergoni të plotesuara pranë Bashkisë Polican nëpërmjet adresës së emailit : kerkesa@polican.gov.al ose ti dergoni me poste në adresën postare të Bashkisë Polican

 

Formular Ankese

Formular Ankese

Formular Kërkese

Formular Kërkese