Ekipi teknik ndërdisiplinor zhvilloi nje takim ne kuadër të Mekanizmit të Koordinuar të Referimit për dhunën në familje në Bashkinë Poliçan.
Përfaqësuesit e institucioneve kryesore përgjegjëse për mbrojtjen nga dhuna si dhe pëfaqësues së Barazisë Gjinore, ndanë eksperienca dhe sugjerime të vyera për përmirësimin e menaxhimit të rasteve në mënyrë cilësore bazuar në bashkëpunimin ndër-institucional.
MKR është ngritur me mbështetjen e UNDP Shqipëri, në kuadër të Programit të Përbashkët të Kombeve të Bashkuara “Ti japim fund dhunës ndaj grave në Shqipëri”, financuar nga Qeveria e Suedisë.

There are no comments yet.

Lini një Përgjigje

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).