Njoftim për mbledhjen e këshillit bashkiak :

  1. Projekt – Vendim: “Per dhenien e Ndihmes Ekonomike, nga fondi i kushtezuar dhe kompesimin e energjise elektrike, per muajin Maj 2024 “.
  2. Projekt – Vendim: “Mbi dhenien e Ndihmes Ekonomike nga fondi i Bashkise per muajin Maj 2024 “.
  3. Projekt – Vendim: “Per miratimin e akomodimit ne Qendren Polivalente Poliçan, te moshuarit z. Islam Rexhep Senka”.
  4. Projekt- Vendim: “Per nje ndryshim ne V.K.B. Nr. 20, date, 29.03.2024 ‘Per dhenie ndihme financiare per blerje banese, per familjen e z. Haki Caka'”.

There are no comments yet.

Lini një Përgjigje

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).