Qytetare te nderuar ne kete seksion ju mund te dergoni lajme apo informacione te ndryshme nga qyteti juaj dhe ky informacion do te miratohet nga punonjesit e bashkise