Shërbime sociale multisektoriale të qëndrueshme dhe të standartizuara pranë komunitetit

Sektori i Shëbimit Social dhe Kordinatori kunder dhunës në familje zhvilluan një takim informues në shkollën “70 Vjetori i Pavarësisë” mbi ngritjen dhe forcimin e mekanizimit të raportimit të dhunës! Ne kete takim u diskutua mbi problematikat që hasin të rinjtë për referimin e dhunës dhe u informuan se cilat janë mekanizmat ligjore që duhet të ndjekin për ta denocuar atë.